** ในการขึ้นแบบตัวอย่างจริงก่อนผลิตถ้าลูกค้ามีข้อมูลรายละเอียด และจะขอข้อมูลปรึกษาร่วมกันพัฒนารูปแบบ ทางเรายินดีที่จะให้คำปรึกษา **

 

 


วิธีสั่งผลิตตุ๊กตา


การพัฒนาของกรีนลีฟทอย
สำหรับตลาด Golden Age (ตลาดผู้สูงวัย)