บริษัท กรีนลีฟทอย จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตตุ๊กตาผ้าขน เช่นตุ๊กตาหมี ลิง แมว สุนัข และสัตว์อื่นๆ โดยธุรกิจเริ่มมาจากรุ่นคุณพ่อ-คุณแม่ ที่มีญาติทำโรงงานผ้าขนเอง ในช่วงเวลาทีไ่ด้เริ่มต้นกิจการนั้นเป็นยุคที่มีการแข่งขันน้อย ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นคนไทยและมีผู้ผลิตในตลาดไม่มากนัก

 

ต่อมาเมื่อตลาดเริ่มโตขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคเศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟูเมื่อ 20 ปีที่แล้วเริ่มมีผู้ผลิตจากต่างชาติย้ายฐานการผลิตมาไทยเพิ่มมากขึ้นประกอบกับรัฐมีนโยบายสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามา โดยงดเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ ทำให้มีผู้ผลิตทั้งจากเกาหลี จีน ไต้หวัน เข้ามาผลิตแข่งขันมากขึ้นและทำต้นทุนได้ถูกกว่าและมีข้อได้เปรียบที่รัฐช่วยสนับสนุนทุกทาง จึงทำให้ตลาดเริ่มอิ่มตัว ดังนั้นบริษัท กรีนลีฟทอยจำกัดจึงหันมาเน้นตลาดในประเทศมากขึ้่นและเริ่มจับตลาดสินค้าพรีเมี่ยม เช่นตุ๊กตาผ้าขน ตุ๊กตาผ้า หมอนตุ๊กตา หมอนผ้าห่ม และ Mascot ที่คนส่วมใส่เดินตามงานEvent ต่างๆ โดยเน้นที่คุณภาพ เน้นการออกแบบ ซึ่งทางบริษัทได้ใช้ประโยชน์ในการผลิตมานำเสนอ พร้อมทั้งความชื่อสัตย์ จริงใจที่เรามอบให้ลูกค้า จึงสามารถแข่งขันได้ในตลาดนี้

 

แต่ในปัจจุบันการเป็นผู้ผลิตที่รับจ้างผลิตแต่เพียงอย่างเดียว อาจทำให้ตลาดแคบลงไปเรื่อยๆ จึงต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบการสร้างแบรนด์ให้ลูกค้ารู้จักและยอมรับมากขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

บริษัท กรีนลีฟทอย มีการเข้าร่วมโครงการพัฒนา อบรม กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขยายตลาดสินค้าที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงใจลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายในนามของแบรนด์ "TUMMY" ซึ่งจะเน้นพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ เช่น หมอน หรือตุ๊กตาที่ช่วยเรื่องการยืดหยุ่นสำหรับผู้สูงอายุโดยให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในส่วนตลาดตุ๊กตาและของเล่นที่เดิมเคยมุ่งเน้นเด็กเเละวัยรุ่น แต่ปัจจุบันจะมีกลุ่มผู้สูงอายุที่เริ่มนิยมผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เพิ่มขึ้น โดยยังคงเน้นประโยชน์ด้านสุขภาพและประโยชน์ในชีวิตประจำวันซึ่งคนในช่วงอายุนี้จะมีความชอบและมีอดีตในสิ่งที่ตัวเองชอบเมื่อตอนเป็นวัยเด็ก จึงเกิดแนวคิดในการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์และตอบสนองความชอบในอดีตของคนกลุ่มนี้

คุณค่าที่ TUMMY นำเสนอ คือชุดอุปกรณ์ "TUMMY" นั่ง นอน ผ่อนคลาย เลือกสรรจากวัสดุชั้นดี ที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย และเป็นวัสดุที่ผลิตจากยางพารา ผ่านกระบวนการผลิตเป็น Latex Foam เพื่อการรองรับที่ดีต่อสุขภาพ มีความสะอาด และทนทานวัสดุห่อหุ้มมีการออกแบบสร้างสรรค์ ให้ดูน่ารัก น่าใช้ สามารถสร้างเสริมอารมณ์ให้ผ่อนคลาย ให้มีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี